Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

08-03-2021

Rekening houdende met de landelijke maatregelen wil Vitalis WoonZorg Groep de komende tijd inzetten op meer ontmoetingen voor haar cliënten, ten behoeve van het welzijn van haar bewoners. Vitalis heeft de afgelopen maanden maximaal gefocust op het vaccineren van verpleeghuiscliënten en het ondersteunen bij het vaccineren door de huisartsenpost Oostbrabant. Vitalis voelt die ruimte nu het aantal besmettingscijfers bij bewoners en medewerkers voor de vijfde week op rij daalt en het grootste deel van de bewoners, ook in de wijkzorg, is gevaccineerd.

In de zorg wordt breed nagedacht over versoepelingen als het coronavirus – mede door de vaccinaties – op een gegeven moment verder onder controle is. Het is goed dat we dat doen, nu steeds meer kwetsbare mensen en zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Maar het is ook belangrijk dat we die versoepelingen in een breed perspectief bekijken en rekening houden met de beperkingen die voorlopig nog voor de hele samenleving gelden.

 

Geluksmomenten en gezelligheid
Kleine geluksmomenten, die oh zo belangrijk zijn, die bepalen of je een fijne dag hebt gehad. Het ontmoeten van familieleden en medebewoners, tijdens het koffie-uurtje of een activiteit, dat is waar het bij onze cliënten met name om gaat. We zetten de komende tijd in op meer ontmoetingen. Daar waar het kan, gaat Vitalis het voordeel van de lage besmettingscijfers, de hoge vaccinatiegraad en de geleerde lessen op hygiëne benutten voor het geluk van onze ouderen. Dit kan alleen als het in goed overleg gaat met cliënten, familie en in nauwe afstemming met de cliëntenraad en specialist ouderengeneeskunde. Samen nemen we dan een weloverwogen besluit, waar natuurlijk ook een risico aan kan zitten. De landelijke basis maatregelen zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondneusmaskers blijven gelden. Ook blijven we goed monitoren hoe het gaat.
 
Dalende cijfers
Vorige week werden bij 10 van de 2.650 cliënten en 2 van de 2.500 medewerkers het coronavirus vastgesteld. Afgelopen week werd er nog maar bij 2 clienten en 3 medewerkers het coronavirus vastgesteld. Begin januari testten we nog zo’n 35-40 cliënten en 25-30 medewerkers per week positief. Dit is voor de vijfde week op rij een daling van het aantal nieuwe besmettingen. Ook de cijfers van medewerkers en cliënten met klachten dalen: waar Vitalis begin 2021 nog zo’n 100 tot 150 coronatesten afnam bij zowel cliënten als bij medewerkers, halveerde dit aantal bij beide groepen naar 50 tot 75 tests per week. Het begint erop te lijken dat het vaccineren zijn vruchten afwerpt. Daar is Vitalis ontzettend blij mee, na een periode van veel besmettingen, emoties en energie gericht op het vele extra werk dat de besmettingen, maar ook het vaccinatieproces met zich meebracht.
 
Verloop vaccinaties
Middels een soepel en strak georganiseerd proces vaccineerde Vitalis zelf de verpleeghuiscliënten, die onder behandeling staan bij een Specialist Ouderengeneeskunde. In januari voor de eerste keer en afgelopen week voor een tweede maal. Ook heeft Vitalis afgelopen week op alle wijklocaties de huisartsenpost Oost Brabant maximaal ondersteund om bewoners die op onze locaties zorg maar geen behandeling ontvangen, te vaccineren. De eigen huisarts is voor deze cliënten medisch eindverantwoordelijk, maar wij vinden de leefbaarheid op onze locaties zo belangrijk, dat we het ondersteunen/versnellen van dit proces van grote toegevoegde waarde vinden. Denk hierbij aan het helpen bij het uitnodigen, het faciliteren van een fysieke veilige priklocatie met goede doorstroom, een gezondheidscheck bij aanvang en de 15 minuten nazorg van de vaccinatie. Eind deze week wordt de eerste vaccinatieronde op de wijkzorglocaties afgerond.
 
De bereidheid tot vaccineren is hoog. Niet alleen bij cliënten, maar ook zeker onder medewerkers. Veel zorgmedewerkers met direct cliëntencontact, hebben inmiddels hun tweede vaccinatie al gehad via de GGD of hebben hiervoor een afspraak gepland staan. De derde groep, medewerkers in de WMO-ondersteuning, heeft deze week een uitnodiging voor de vaccinatie bij de GGD ontvangen. Medewerkers zonder direct contact met cliënten en cliënten zonder zorg en/of behandeling krijgen, volgens het landelijk vaccinatiebeleid t.z.t. een uitnodiging via de eigen huisarts/ GGD.
Terug naar het nieuwsoverzicht