Vaccinatiestrategie en -uitvoering cliënten en bewoners

04-02-2021

In Nederland is gekozen voor een bepaalde vaccinatiestrategie met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat bewoners met behandeling, waarbij de Specialist Ouderengeneeskunde van Vitalis medisch eindverantwoordelijk is, kunnen worden gevaccineerd via Vitalis.

Bewoners en huurders zonder behandeling, waarbij de eigen huisarts medisch eindverantwoordelijk is, kunnen worden gevaccineerd via hun huisarts (huisartsenpraktijk) of de GGD (indien zij zelfstandig naar een priklocatie kunnen komen). Landelijk wordt de strategie & uitvoering die met name afhankelijk is van de voorraad vaccins in Nederland bepaald. Kwetsbaarheid en leeftijd spelen hierbij een rol. Als Vitalis hebben wij hier helaas geen invloed op.

Geheel onterecht wordt door bepaalde instanties geregeld naar ons verwezen wanneer het gaat om vaccinatie van alle bewoners. Ook van bewoners of huurders waarvoor wij geen vaccins kunnen en mogen plaatsen. In eerste plaats omdat wij hiervoor niet de beschikking hebben over de vaccins en medische verantwoordelijkheid niet bij ons ligt. Denk aan de gezondheidscheck voor vaccinatie en registratie in het dossier bij de huisarts.

Daarentegen blijven wij ons maximaal inzetten voor alle cliënten, bewoners en huurders om de vaccinatie jegens corona te faciliteren, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Maatregelen ook na vaccinatie geldend voor iedereen

Ook na vaccinatie van cliënten, bewoners, en huurders geldt voor henzelf en voor hun bezoek dat zij zich aan de maatregelen dienen te houden van de overheid en de betreffende Vitalis locatie. Dit geldt ook voor onze medewerkers. Het RIVM verklaart hierover:

Het is nog niet bekend of iemand die gevaccineerd is het virus toch nog kan verspreiden. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Als je dan corona krijgt ben je meestal minder ernstig ziek. Daarom moet je je na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt het dit beleid mogelijk aangepast.

Terug naar het nieuwsoverzicht