Start vaccinatie cliënten vanaf 25 januari

21-01-2021

Op maandag 18 januari zijn de vaccins voor cliënten (onder behandeling bij de SO) door Vitalis besteld bij het landelijke bestelsysteem. Op zondag 24 januari horen we hoe laat wij de (Pfizer) vaccins op maandag 25 januari kunnen ontvangen, waarna gestart kan worden met vaccineren. Het vaccinatieteam heeft 4 dagen de tijd om deze eerste vaccins te zetten, dat is een hele korte doorlooptijd om alle cliënten te vaccineren. Wij vragen om medewerking van eenieder hierbij. 

Iedere cliënt geeft zelf (of de vertegenwoordiger) toestemming voor vaccinatie en registratie bij het RIVM. Indien u als vertegenwoordiger een verzoek tot toestemming ontvangt (deze worden deze week allemaal verstuurd), reageer hier dan s.v.p. direct op (uiterlijk zondag 24 januari). De SO is medisch verantwoordelijk en checkt vooraf altijd nog de of vaccineren op het juiste moment met zo min mogelijk risico’s plaats kan vinden.

 

 

Controle gezondheidsstatus door SO
De selectie (wel/niet in aanmerking voor vaccinatie) vindt plaats door de eigen SO. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheidsstatus van de cliënt. De meest fragiele cliënten (terminaal, pre-terminaal / andere medische redenen) worden nu niet gevaccineerd. Ook cliënten met een temperatuur van meer dan 38 graden, worden niet gevaccineerd. Dit wordt op moment voor vaccineren bij eenieder gemeten. Tevens worden de cliënten die recent positief zijn getest (4 weken na testuitslag en volledig klachtenvrij) nu niet gevaccineerd.
 
Efficiënte werkwijze
Qua werkwijze is ingestoken op een efficiënte wijze: een mobiel vaccinatie team bestaande uit medewerkers die de vaccins gaan optrekken, en uit medewerkers (geleverd vanuit de Flex) die gaan vaccineren. Daaraan wordt toegevoegd een arts die de gehele administratie regelt (iedere vaccinatie vraagt bepaalde hoeveelheid registratie)). Tevens is een arts aanwezig (bekend met de afdeling) voor eventuele medische reacties na vaccinatie.
  • De aandachtsvelder Medicatie van de afdeling zorgt dat de toestemming per cliënt is vastgelegd in het zorgdossier (ONS) en dat de cliënt op de vaccinatielijst wordt gezet. Zij zijn bij voorkeur zelf aanwezig op het moment van vaccineren, zodat zij snel het mobiele team kunnen wijzen op de juiste personen.
  • We proberen de somatiek cliënten eerst te vaccineren (zij geven namelijk zelf toestemming). Vertegenwoordigers van de PG-cliënten vragen we dringend om hun toestemming uiterlijk op zondag 24 januari door te geven aan de contactverzorgende van de afdeling, anders kan het gebeuren dat zij deze vaccinatieronde mislopen.
  • Vitalis draagt de medische verantwoordelijkheid van cliënten van de GRZ en crisisbedden (SO). Afhankelijk van de ligduur bij Vitalis, wordt de keuze gemaakt om bij Vitalis / thuis (huisarts) te vaccineren. Dit wordt op cliënt niveau bepaald en in goed overleg met de cliënt zelf.
  • Cliënten die recent positief zijn getest, worden later bij de tweede ronde gevaccineerd.
  • De tweede vaccinatieronde is in principe over 3 tot 6 weken. Vitalis heeft nog niet het precieze moment van de tweede levering ontvangen. Wij houden u hiervan op de hoogte via onze website.
Terug naar het nieuwsoverzicht