Herstellen van Corona: revalidatieafdelingen aan zet

Herstellen van Corona: revalidatieafdelingen aan zet

09-06-2020

Covid-19 kent helaas voor sommige mensen een pittig herstel. De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) afdelingen van Archipel en Vitalis zijn goed voorbereid op deze nieuwe cliëntengroep. Zo kunnen mensen die herstellende zijn van Covid-19 sneller starten met een passend revalidatie-traject. Naast ouderen kunnen ook relatief jonge mensen terecht bij Vitalis en Archipel.

Op alle GRZ-afdelingen is de landelijke behandelrichtlijn Post-Covid, opgesteld vanuit de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), vertaald naar de praktijk. De verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, logopedisten en artsen (specialisten ouderengeneeskunde) volgden de nascholing Post-Covid, georganiseerd vanuit Ciro Horn en de universiteit van Maastricht. In deze nascholing is ook de nodige aandacht voor post-IC-trauma en longrevalidatie. Eveneens is voor de huisartsen en ook voor de periode na revalidatie in de GRZ een multidisciplinair plan van zeven modules uitgewerkt met daarin behandeling, voorlichting en instructies. 

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld om kwetsbare ouderen te helpen terugkeren naar de thuissituatie, om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen kwetsbare ouderen deze zorg na een opname in een ziekenhuis, bijvoorbeeld vanwege een beroerte of een medische ingreep zoals een nieuwe knie of heup.

Archipel en Vitalis bieden nu ook voor Post-Covid-revalidatie een compleet multidisciplinair zorgpakket aan, zoals zij dat voor andere GRZ-trajecten al deden. Bij Vitalis vervullen, naast de eerder genoemde disciplines, ook de muziektherapeuten hierbij een belangrijke rol. Niet alleen voor ouderen, maar ook (ter overbrugging) voor relatief jonge mensen die herstellende zijn van Covid-19 en elders te maken krijgen met een te lange wachtlijst voor revalidatie. Natuurlijk zijn ouderen ook voor de normale geriatrische revalidatiezorg nog steeds bij Vitalis en Archipel op de juiste plek.

Terug naar het nieuwsoverzicht