HET LAATSTE CORONA NIEUWS

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het virus op en rondom onze locaties.

Corporate logoVerdere versoepelingen voor cliënten

22-04-2021

Vanaf heden is het houden van 1.5 meter afstand en het dragen van een mondneusmasker voor een of twee vaste bezoekers op de kamer van een gevaccineerde cliënt niet meer nodig. Doordat de besmettingscijfers laag blijven in combinatie met de hoge vaccinatiegraad op de locaties, kan en wil Vitalis graag deze volgende stap zetten. Op naar meer aandacht en contact. Op naar meer geluksmomenten voor onze ouderen.

Lees het hele verhaal

*Vervolg* Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

22-03-2021

Wat zitten wij, ten opzichte van de rest van Nederland, momenteel in een bijzondere situatie. Afgelopen weken is er binnen Vitalis, door de dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad, veel nagedacht over mogelijkheden voor meer geluksmomenten voor cliënten. Het onderstaande kader is samen per discipline ontstaan en wordt op locatieniveau verder ingevuld. Er is bij cliënten behoefte aan versoepelingen, met name gericht op elkaar ontmoeten, bij het eten, de koffie en activiteiten. Ontmoetingen dragen bij aan het ervaren van geluksmomenten, zeker van belang in de fase waar onze cliënten & bewoners zich in begeven. We hanteren een eigen kader, aanvullend op de landelijke basisregels en benutten daarbij het voordeel ten opzichte van andere sectoren, weloverwogen en stap voor stap. We blijven monitoren hoe het gaat en letten op de uitvoering van regels. We zijn blij dat we dit nu kunnen doen en zijn creatief in het wat wel kan.

Lees het hele verhaal

Versoepeling bezoekersbeleid verpleeghuizen

09-03-2021

N.a.v. de landelijke persconferentie van maandagavond 8 maart is het onderstaande binnen Vitalis van belang:

  • Bezoekregeling verpleeghuizen: Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing gaat per direct in.
Aangezien we bij Vitalis afgelopen weken maximaal hebben ingezet op vaccinatie bij verschillende doelgroepen, geldt dit voor geheel Vitalis (alle locaties, alle doelgroepen).
Zijn er vanuit het Uitbraakteam op locatie (in samenspraak met SO en Cliëntenraad) goede redenen zijn om dit nog niet /tijdelijk niet te doen, dan wordt daar vanuit de locatie over gecommuniceerd. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat er een cliënt nog niet is gevaccineerd. Het advies aan familie/bezoekers is dan om toch voorlopiger 1 bezoeker aan te houden.
 
“Verdere verruiming van de lockdown is nog niet verantwoord. Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Hoe beter we ons aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. En hoe eerder we weer meer kunnen.”
Lees het hele verhaal

Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

08-03-2021

Rekening houdende met de landelijke maatregelen wil Vitalis WoonZorg Groep de komende tijd inzetten op meer ontmoetingen voor haar cliënten, ten behoeve van het welzijn van haar bewoners. Vitalis heeft de afgelopen maanden maximaal gefocust op het vaccineren van verpleeghuiscliënten en het ondersteunen bij het vaccineren door de huisartsenpost Oostbrabant. Vitalis voelt die ruimte nu het aantal besmettingscijfers bij bewoners en medewerkers voor de vijfde week op rij daalt en het grootste deel van de bewoners, ook in de wijkzorg, is gevaccineerd.

In de zorg wordt breed nagedacht over versoepelingen als het coronavirus – mede door de vaccinaties – op een gegeven moment verder onder controle is. Het is goed dat we dat doen, nu steeds meer kwetsbare mensen en zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Maar het is ook belangrijk dat we die versoepelingen in een breed perspectief bekijken en rekening houden met de beperkingen die voorlopig nog voor de hele samenleving gelden.

Lees het hele verhaal

Meer ruimte tijdens de lockdown

03-03-2021

Vanaf vandaag eindelijk iets meer ruimte tijdens de landelijke lockdown

Even snuffelen naar een nieuwe jurk, naar de kapper en de nagels netjes gelakt. Een stukje invulling van kwaliteit van leven, voor velen.  Vanaf 3 maart mogen de meeste contactberoepen (o.a. kapper, schoonheidsspecialisten) weer starten. Ook is winkelen op afspraak mogelijk. Beide onder voorwaarden die hier na te lezen zijn. We wensen de ondernemers op onze locaties veel succes en plezier toe, om dit goed voor onze bewoners te organiseren. 

Lees het hele verhaal

Tweede vaccinatie voor verpleeghuiscliënten

24-02-2021

Deze week ontvangt een groot deel van de cliënten van Vitalis,  die onder de medische verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde vallen, de tweede vaccinatie tegen corona. Daarmee komt het licht aan het einde van de tunnel steeds dichterbij. Maar wat betekent dit nu op dit moment? Heel concreet: alles blijft (voorlopig) zoals het was. We leggen dit graag nader uit aan de hand van een aantal vragen en antwoorden.

Lees het hele verhaal

Vaccinatiestrategie en -uitvoering cliënten en bewoners

04-02-2021

In Nederland is gekozen voor een bepaalde vaccinatiestrategie met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat bewoners met behandeling, waarbij de Specialist Ouderengeneeskunde van Vitalis medisch eindverantwoordelijk is, kunnen worden gevaccineerd via Vitalis.

Bewoners en huurders zonder behandeling, waarbij de eigen huisarts medisch eindverantwoordelijk is, kunnen worden gevaccineerd via hun huisarts (huisartsenpraktijk) of de GGD (indien zij zelfstandig naar een priklocatie kunnen komen). Landelijk wordt de strategie & uitvoering die met name afhankelijk is van de voorraad vaccins in Nederland bepaald. Kwetsbaarheid en leeftijd spelen hierbij een rol. Als Vitalis hebben wij hier helaas geen invloed op.

Geheel onterecht wordt door bepaalde instanties geregeld naar ons verwezen wanneer het gaat om vaccinatie van alle bewoners. Ook van bewoners of huurders waarvoor wij geen vaccins kunnen en mogen plaatsen. In eerste plaats omdat wij hiervoor niet de beschikking hebben over de vaccins en medische verantwoordelijkheid niet bij ons ligt. Denk aan de gezondheidscheck voor vaccinatie en registratie in het dossier bij de huisarts.

Daarentegen blijven wij ons maximaal inzetten voor alle cliënten, bewoners en huurders om de vaccinatie jegens corona te faciliteren, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Lees het hele verhaal

Start vaccinatie cliënten vanaf 25 januari

21-01-2021

Op maandag 18 januari zijn de vaccins voor cliënten (onder behandeling bij de SO) door Vitalis besteld bij het landelijke bestelsysteem. Op zondag 24 januari horen we hoe laat wij de (Pfizer) vaccins op maandag 25 januari kunnen ontvangen, waarna gestart kan worden met vaccineren. Het vaccinatieteam heeft 4 dagen de tijd om deze eerste vaccins te zetten, dat is een hele korte doorlooptijd om alle cliënten te vaccineren. Wij vragen om medewerking van eenieder hierbij. 

Iedere cliënt geeft zelf (of de vertegenwoordiger) toestemming voor vaccinatie en registratie bij het RIVM. Indien u als vertegenwoordiger een verzoek tot toestemming ontvangt (deze worden deze week allemaal verstuurd), reageer hier dan s.v.p. direct op (uiterlijk zondag 24 januari). De SO is medisch verantwoordelijk en checkt vooraf altijd nog de of vaccineren op het juiste moment met zo min mogelijk risico’s plaats kan vinden.

Lees het hele verhaal

Vitalis bereidt zich voor op vaccineren cliënten

13-01-2021

In de landelijke persconferentie van 12 januari jl. is aangegeven dat er vanaf maandag 18 januari aanstaande gestart wordt met vaccineren van cliënten in verpleeghuizen met het vaccin Pfizer. VWS heeft een selectie gemaakt van 12 tot 13 instellingen (13.200 vaccins) die kunnen starten. Helaas behoort Vitalis niet tot deze selectie. 

Lees het hele verhaal

Eerste uitnodigingen voor vaccinatie verzonden

05-01-2021

In het land zijn begin deze week de eerste uitnodigingen voor het vaccineren tegen corona worden verzonden. Zo ook bij Vitalis. Vitalis onderschrijft het beleid van het RIVM: vaccineren helpt om deze coronacrisis door te komen en stimuleert medewerkers dit te doen. We zijn dan ook verheugd dat een groot deel van onze medewerkers mag worden gevaccineerd.

Lees het hele verhaal