HET LAATSTE CORONA NIEUWS

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het virus op en rondom onze locaties.

Corporate logoKwaliteitsrapport tussenevaluatie corona-aanpak Vitalis

10-09-2020

Onlangs presenteerden we intern onze ‘Tussentijdse evaluatie corona-aanpak’. Een verhaal over Vitalis, door Vitalis gemaakt door een externe onafhankelijke onderzoeker die inzoomde op praktische, emotionele en ethische vragen. Aanleiding was de coronacrisis en de wens hiervan te leren, zo snel als mogelijk. De evaluatie zorgde voor een bewust moment van bezinning en reflectie, even stilstaan en terugkijken. Dit is als zeer prettig ervaren!

Lees het hele verhaal

Reactie op uitspraken minister persconferentie 1 september

04-09-2020

In de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft minister De Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis:

“Bewoners en medewerkers zullen sneller en vaker getest moeten gaan worden en zorgmedewerkers gaan meer preventief mondkapjes gebruiken. En daarom gaan we bij een uitbraak in een verpleeghuis, op advies van het OMT, bewoners en medewerkers wekelijks testen totdat de besmetting is teruggedrongen. En daarnaast maken zorgmedewerkers in die situatie, meer preventief gebruik van mondkapjes.”

Lees het hele verhaal

Nieuwe coronabesmettingen bij Vitalis

05-08-2020

Na ruim twee coronavrije maanden zijn helaas weer de eerste besmettingen vastgesteld bij onze bewoners. Het gaat om een besmetting op locatie Brunswijck en om meerdere besmettingen op een van de twee kleinschalig wonen afdelingen bij Wilgenhof. Betrokkenen zijn geïnformeerd en passende maatregelen zijn getroffen. Voor overige bewoners verandert er tot op heden niets. Vitalis volgt het coronaprotocol en de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Lees het hele verhaal

Regie op Corona

17-07-2020

Na maanden van regievoeren treedt het regieteam tegenwoordig op als adviserend orgaan. Eind juni is de besluitvorming teruggelegd in het directieteam.

Lees het hele verhaal

Woonzorglocaties Vitalis verruimen (bezoek)mogelijkheden

07-07-2020

Wat zijn we blij met de landelijke versoepelingen per 1 juli. Onze locaties zijn stapsgewijs aan het kijken hoe we dit verantwoord kunnen aanpakken. Stapsgewijs zien we dat bewoners steeds meer (verschillende) naasten zien, de horeca weer langzaam open gaat en activiteiten weer nieuwe vormen aannemen. Hierbij is niet het aantal bezoekers leidend, maar de beschikbare ruimte. Belangrijke uitgangspunten zijn 1,5 meter afstand houden en nadruk op hygiënemaatregelen.  

Lees het hele verhaal

Herstellen van Corona: revalidatieafdelingen aan zet

09-06-2020

Covid-19 kent helaas voor sommige mensen een pittig herstel. De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) afdelingen van Archipel en Vitalis zijn goed voorbereid op deze nieuwe cliëntengroep. Zo kunnen mensen die herstellende zijn van Covid-19 sneller starten met een passend revalidatie-traject. Naast ouderen kunnen ook relatief jonge mensen terecht bij Vitalis en Archipel.

Lees het hele verhaal

Videoimpressie: Vitalis in coronatijd

05-06-2020

Al onze medewerkers, cliënten, familieleden, vrijwilligers en vele externe partijen hebben zich de afgelopen weken enorm ingezet om deze tijd samen zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks alle belemmeringen en onzekerheden. Na zware weken voelen de versoepelde bezoekersmaatregelen als een stapje in de goede richting. Samen gaan we een nieuwe fase in. Een mooi moment voor een terugblik op de afgelopen periode. Een totaalbeeld kunnen we helaas niet geven, maar wél een sfeerimpressie.

Lees het hele verhaal

Bezoek Vitalislocaties na Pinksteren voorzichtig mogelijk

28-05-2020

Vitalislocaties gaan net voor of net na Pinksteren weer geleidelijk open voor bezoek. De Vitalislocaties hebben alles op alles gezet om al voor 15 juni bezoek te ontvangen. Er is een passend bezoekbeleid opgesteld per locatie, waarmee de risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk worden beperkt voor cliënten, bezoekers en medewerkers.

Lees het hele verhaal

Mogelijkheid tot bezoek in zicht

20-05-2020

Gisteravond is tijdens de persconferentie vanuit Den Haag duidelijk geworden dat de verpleeghuizen op een gecontroleerde en voorzichtige wijze weer bezoek mogen ontvangen. Vitalis is hierbij afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de uitkomsten van de landelijke pilot, die voor ons hopelijk zo snel als mogelijk duidelijk gaan worden.

Lees het hele verhaal

Vitalis test personeel in eigen Corona teststraat

21-04-2020

In navolging van de berichtgeving vanuit het RIVM is Vitalis WoonZorg Groep er sinds vorige week in geslaagd om de testmogelijkheden voor medewerkers uit te breiden. Bovendien heeft Vitalis voor medewerkers in Eindhoven een eigen teststraat ingericht. Voordeel van de eigen teststraat is dat de uitslag snel bekend is.

Lees het hele verhaal