HET LAATSTE CORONA NIEUWS

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het virus op en rondom onze locaties.

Corporate logoMondkapje verplicht vanaf 1 december

01-12-2020

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Dus ook op alle woonzorg locaties waar Vitalis actief is, in de algemene ruimtes en in de gangen. Ons beleid blijft ongewijzigd.

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen.  

Lees het hele verhaal

Wijzigingen n.a.v. landelijke persconferentie

18-11-2020
N.a.v. de persconferentie gisteravond hebben we de wijzigingen voor Vitalis op een rij gezet. Deze bestaan uit:
Lees het hele verhaal

Samen een weg vinden in 'het nieuwe normaal'

02-11-2020
Wat zijn het toch spannende coronatijden. In de wereld, in Nederland en bij Vitalis. Helaas lijkt het erop dat dit nog wel een tijdje gaat duren. Dat we samen een weg moeten vinden in 'het nieuwe normaal', totdat er een (werkend) vaccin is.  Vanaf heden vragen wij dringend om als bezoeker van onze verpleeglocaties- of afdelingen mee te werken aan onze gezondheidscheck en te allen tijde (dus ook als de 1.5 meter bewaakt wordt) preventief een mondneusmasker van Vitalis te dragen.  De komende 2 weken zullen bewoners door de landelijke maatregelen nog maar maximaal 2 bezoekers per dag mogen ontvangen. Natuurlijk kan hier, afhankelijk van de situatie op een locatie, van worden afgeweken. 
Ook groepen (niet zijnde thuissituatie) mogen binnen en buiten maximaal uit 2 personen bestaan., noodzakelijke zorgactiviteiten of -overleggen zijn hiervan uitgesloten, wel houden we dan rekening met alle andere landelijke maatregelen (1,5 meter afstand, goede hygiene)
 

Aangescherpte regels n.a.v. de persconferentie op 13 oktober

16-10-2020

Naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober zijn er een aantal regels aangescherpt: 

  • Met in achtneming van de landelijke maatregels verzorgen we, voor de veelal kwetsbare ouderen die in onze gebouwen wonen, het bezorgen en afhalen van maaltijden. We eten alleen samen indien noodzakelijk (voeding-vocht inname en/of dreiging sociaal isolement). Mantelzorgers/familieleden kunnen helaas niet meer mee-eten
Lees het hele verhaal

Oplopende coronabesmettingen locatie Brunswijck

14-10-2020

Helaas zijn het aantal positief geteste Corona cliënten op locatie Brunswijck afgelopen week gestegen. Betrokkenen zijn geïnformeerd. Met diverse disciplines analyseren we continu de situatie en bekijken we hoe we de brandhaard kunnen indammen. Bezoek blijft, onder eigen verantwoordelijkheid en met bepaalde beperkingen, welkom.

Lees het hele verhaal

Landelijke aangescherpte corona maatregelen

02-10-2020
Afgelopen maandagavond zijn er tijdens de persconferentie vanuit Den Haag weer landelijk aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Vitalis volgt deze maatregelen, met couleure locale per locatie, zo nauwkeurig mogelijk op. Wij vertrouwen hierbij op ieders medewerking.

Kwaliteitsrapport tussenevaluatie corona-aanpak Vitalis

10-09-2020

Onlangs presenteerden we intern onze ‘Tussentijdse evaluatie corona-aanpak’. Een verhaal over Vitalis, door Vitalis gemaakt door een externe onafhankelijke onderzoeker die inzoomde op praktische, emotionele en ethische vragen. Aanleiding was de coronacrisis en de wens hiervan te leren, zo snel als mogelijk. De evaluatie zorgde voor een bewust moment van bezinning en reflectie, even stilstaan en terugkijken. Dit is als zeer prettig ervaren!

Lees het hele verhaal

Reactie op uitspraken minister persconferentie 1 september

04-09-2020

In de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft minister De Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis:

“Bewoners en medewerkers zullen sneller en vaker getest moeten gaan worden en zorgmedewerkers gaan meer preventief mondkapjes gebruiken. En daarom gaan we bij een uitbraak in een verpleeghuis, op advies van het OMT, bewoners en medewerkers wekelijks testen totdat de besmetting is teruggedrongen. En daarnaast maken zorgmedewerkers in die situatie, meer preventief gebruik van mondkapjes.”

Lees het hele verhaal

Nieuwe coronabesmettingen bij Vitalis

05-08-2020

Na ruim twee coronavrije maanden zijn helaas weer de eerste besmettingen vastgesteld bij onze bewoners. Het gaat om een besmetting op locatie Brunswijck en om meerdere besmettingen op een van de twee kleinschalig wonen afdelingen bij Wilgenhof. Betrokkenen zijn geïnformeerd en passende maatregelen zijn getroffen. Voor overige bewoners verandert er tot op heden niets. Vitalis volgt het coronaprotocol en de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Lees het hele verhaal

Regie op Corona

17-07-2020

Na maanden van regievoeren treedt het regieteam tegenwoordig op als adviserend orgaan. Eind juni is de besluitvorming teruggelegd in het directieteam.

Lees het hele verhaal