HET LAATSTE CORONA NIEUWS

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het virus op en rondom onze locaties.

Corporate logoNieuw beleid mondneusmasker in de zorg

16-07-2021

Op 24 juni 2021 hebben we ons aangepaste mondneusmasker- beleid per 26 juni aangekondigd. Helaas is de situatie in onze regio gewijzigd. In de regio Brabant-Zuidoost zien we op dit moment een zeer sterke stijging in het aantal besmettingen, met name in de leeftijdscategorie van 15 – 30 jaar. Regio Brabant-Zuidoost is nu ingeschaald in risiconiveau ‘ernstig’.  Daarom geldt vanaf zaterdag 17 juli 2021 dat we binnen Vitalis: In de dagdagelijkse zorg (waarbij het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden) WEL een mondneusmasker dragen. 

Lees het hele verhaal

Vitalis sluit teststraat voor eigen personeel

30-06-2021

Na 15 maanden en meer dan 4.000 coronatesten voor medewerkers wordt op woensdag 30 juni 2021 de Vitalis Teststraat op gepaste doch feestelijke wijze gesloten. De Teststraat die Vitalis in eigen beheer uitvoerde, heeft bij medewerkers veel onrust weggenomen en een belangrijke bijdrage geleverd in de continuering van de zorg. Kijkend naar de huidige vaccinatiegraad, de afnemende behoefte aan testen en de capaciteit en uitvoering van het testen via de GGD, wegen de voordelen niet meer op tegen dit alternatief. Weer een stap in de goede richting. Een heugelijk moment!

Lees het hele verhaal

Dagdagelijkse zorg zonder mondneusmaskers

24-06-2021

Vanaf zaterdag 26 juni mogen vrijwel overal de mondkapjes af. Bij Vitalis volgen we die landelijke regels. Rekening houdende met het huidige risiconiveau en de hoge vaccinatiegraad vinden we het bovendien verantwoord om ook in de dagdagelijkse zorg geen mondneusmaskers meer te dragen indien een bewoner gevaccineerd is. We nemen hier een weloverwogen risico ten gunste van onze cliënten en medewerkers. Een grote stap naar het nieuwe normaal!

Lees het hele verhaal

Landelijke versoepelingen

03-06-2021
Per 5 juni zijn er diverse nieuwe landelijke coronaversoepelingen. Vitalis volgt deze versoepelingen op daar waar dit kan:
  • Thuisbezoek 4 personen
  • Groepsgrootte buiten 4 personen
  • Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten.
  • De horeca blijft bij ons open zoals we dat al gewend waren. Daar waar mogelijk versoepelen we door. We houden rekening met de landelijke richtlijnen: een (vaste) zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zelfbediening is niet toegestaan. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel.

Ook wij blijven aandacht vragen voor het volgen van de landelijke basisregels ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, 1.5 met afstand houden en thuisblijven/testen bij klachten.

Lees het hele verhaal

Verdere versoepelingen voor cliënten

22-04-2021

Vanaf heden is het houden van 1.5 meter afstand en het dragen van een mondneusmasker voor een of twee vaste bezoekers op de kamer van een gevaccineerde cliënt niet meer nodig. Doordat de besmettingscijfers laag blijven in combinatie met de hoge vaccinatiegraad op de locaties, kan en wil Vitalis graag deze volgende stap zetten. Op naar meer aandacht en contact. Op naar meer geluksmomenten voor onze ouderen.

Lees het hele verhaal

*Vervolg* Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

22-03-2021

Wat zitten wij, ten opzichte van de rest van Nederland, momenteel in een bijzondere situatie. Afgelopen weken is er binnen Vitalis, door de dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad, veel nagedacht over mogelijkheden voor meer geluksmomenten voor cliënten. Het onderstaande kader is samen per discipline ontstaan en wordt op locatieniveau verder ingevuld. Er is bij cliënten behoefte aan versoepelingen, met name gericht op elkaar ontmoeten, bij het eten, de koffie en activiteiten. Ontmoetingen dragen bij aan het ervaren van geluksmomenten, zeker van belang in de fase waar onze cliënten & bewoners zich in begeven. We hanteren een eigen kader, aanvullend op de landelijke basisregels en benutten daarbij het voordeel ten opzichte van andere sectoren, weloverwogen en stap voor stap. We blijven monitoren hoe het gaat en letten op de uitvoering van regels. We zijn blij dat we dit nu kunnen doen en zijn creatief in het wat wel kan.

Lees het hele verhaal

Versoepeling bezoekersbeleid verpleeghuizen

09-03-2021

N.a.v. de landelijke persconferentie van maandagavond 8 maart is het onderstaande binnen Vitalis van belang:

  • Bezoekregeling verpleeghuizen: Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing gaat per direct in.
Aangezien we bij Vitalis afgelopen weken maximaal hebben ingezet op vaccinatie bij verschillende doelgroepen, geldt dit voor geheel Vitalis (alle locaties, alle doelgroepen).
Zijn er vanuit het Uitbraakteam op locatie (in samenspraak met SO en Cliëntenraad) goede redenen zijn om dit nog niet /tijdelijk niet te doen, dan wordt daar vanuit de locatie over gecommuniceerd. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat er een cliënt nog niet is gevaccineerd. Het advies aan familie/bezoekers is dan om toch voorlopiger 1 bezoeker aan te houden.
 
“Verdere verruiming van de lockdown is nog niet verantwoord. Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Hoe beter we ons aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. En hoe eerder we weer meer kunnen.”
Lees het hele verhaal

Meer geluksmomenten door dalende cijfers en hoge vaccinatiegraad

08-03-2021

Rekening houdende met de landelijke maatregelen wil Vitalis WoonZorg Groep de komende tijd inzetten op meer ontmoetingen voor haar cliënten, ten behoeve van het welzijn van haar bewoners. Vitalis heeft de afgelopen maanden maximaal gefocust op het vaccineren van verpleeghuiscliënten en het ondersteunen bij het vaccineren door de huisartsenpost Oostbrabant. Vitalis voelt die ruimte nu het aantal besmettingscijfers bij bewoners en medewerkers voor de vijfde week op rij daalt en het grootste deel van de bewoners, ook in de wijkzorg, is gevaccineerd.

In de zorg wordt breed nagedacht over versoepelingen als het coronavirus – mede door de vaccinaties – op een gegeven moment verder onder controle is. Het is goed dat we dat doen, nu steeds meer kwetsbare mensen en zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Maar het is ook belangrijk dat we die versoepelingen in een breed perspectief bekijken en rekening houden met de beperkingen die voorlopig nog voor de hele samenleving gelden.

Lees het hele verhaal

Meer ruimte tijdens de lockdown

03-03-2021

Vanaf vandaag eindelijk iets meer ruimte tijdens de landelijke lockdown

Even snuffelen naar een nieuwe jurk, naar de kapper en de nagels netjes gelakt. Een stukje invulling van kwaliteit van leven, voor velen.  Vanaf 3 maart mogen de meeste contactberoepen (o.a. kapper, schoonheidsspecialisten) weer starten. Ook is winkelen op afspraak mogelijk. Beide onder voorwaarden die hier na te lezen zijn. We wensen de ondernemers op onze locaties veel succes en plezier toe, om dit goed voor onze bewoners te organiseren. 

Lees het hele verhaal

Tweede vaccinatie voor verpleeghuiscliënten

24-02-2021

Deze week ontvangt een groot deel van de cliënten van Vitalis,  die onder de medische verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde vallen, de tweede vaccinatie tegen corona. Daarmee komt het licht aan het einde van de tunnel steeds dichterbij. Maar wat betekent dit nu op dit moment? Heel concreet: alles blijft (voorlopig) zoals het was. We leggen dit graag nader uit aan de hand van een aantal vragen en antwoorden.

Lees het hele verhaal