Corona maatregelen

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u de maatregelen die wij nemen op en rondom onze locaties.

Bent u (familie van) een cliënt van Vitalis en heeft u nog vragen na het lezen van de maatregelen? Neem dan contact op via de Vitalis Corona Informatielijn: 040 293 35 35, maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 15.30 uur.

Ondanks de moeilijke en onzekere tijd waarin we ons bevinden, blijft onze focus en aandacht uitgaan naar de zorg aan onze cliënten. Daarbij beschermen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk tegen het virus, binnen en buiten onze locaties. Dat doen we in goed overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners.

We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden én dagelijks kleine geluksmomenten te creëren, óók in coronatijd. Onze kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen blijven van kracht. Alles is erop gericht om de kunst van gelukkig oud zijn waar te maken.

Blijf zelf, samen met eventuele gezinsleden, goed de strikte maatregelen van het RIVM opvolgen.

 • Houd 1.5 meter afstand tot anderen, overal waar u bent
 • Was of desinfecteer uw handen regelmatig. Droog uw handen met papier of was uw stoffen handdoeken regelmatig.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en gooi deze na gebruik weg
 • Kom op zo min mogelijk (nieuwe) plaatsen.

 

 

Bescherming van medewerkers en cliënten

Een cliënt kan een medewerker besmetten met het virus, maar andersom kan een medewerker ook een cliënt besmetten.

Onze medewerkers (alle professionals: van helpende, verpleegkundige, ergotherapeuten, muziektherapeuten tot en met de artsen) die in direct contact staan met de cliënt om dichtbij de zorg te verlenen, rusten wij daarom uit met persoonlijke beschermingsmiddelen* (neusmondmasker, bril, short en wegwerphandschoenen) indien zijzelf óf de cliënt klachten heeft. De middelen worden dus ingezet indien er sprake is bij klachten, niet preventief.

Bovendien testen we zowel medewerkers als cliënten bij klachten. Vitalis volgt hierin volledig de richtlijnen van de GGD Brabant-Zuidoost en het RIVM.

*Wij maken uitsluitend gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen

Het Vitalis Regieteam Infectiepreventie heeft de taak om de landelijke richtlijnen continue te volgen en het Vitalis beleid hierop aan te passen. Bovendien heeft het onder andere de taak om de juiste inzet en aantallen te regisseren, zodat we steeds voldoende middelen hebben, nu en voor de dagen erna. Het moment, de zorghandelingen en de betrokken personen maken dat de ene keer een medewerker beschermingsmiddelen draagt bij een cliënt en een andere handeling of cliënt niet. Dat verschilt per situatie.

Aantal besmettingen

COVID-19 oftewel Corona houdt ons allen al geruime tijd goed in de greep. Het dagelijks leven is voor iedereen compleet anders geworden.

Het virus kenmerkt zich dat het een betrekkelijk nieuw virus is en soms onzichtbaar toeslaat. Juist onze doelgroep cliënten is kwetsbaar door de hoge leeftijd, verminderde weerstand en soms verminderd geestelijk vermogen door andere ziektes.

Vitalis doet er alles aan om verspreiding van corona te voorkomen, vanuit onze rol als zorgaanbieder voor circa 3.000 cliënten én als werkgever van circa 2.500 medewerkers en 1.300 vrijwilligers. De maatregelen die wij nemen zijn noodzakelijk om zo min mogelijk besmettingen te laten plaatsvinden gericht op zo weinig mogelijk slachtoffers. Het buiten of tegen houden van het virus kan helaas niet.

Enkele opmerkingen vooraf:

 • Onderstaande gegevens zijn en blijven een momentopname. De maatregelen en het nieuws gaan in een hoog tempo.
 • De privacy van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers blijven wij waarborgen. Vitalis treedt niet in detail naar buiten toe over betrokken afdelingen en personen.
 • Bij iedere besmetting op een locatie informeren wij uiteraard direct de cliënt / eerste contactpersoon en direct betrokkenen zoals bewoners en medewerkers.
 • De verzorging van een positief besmette cliënt is gelijk aan een cliënt die verdacht is: de wijze van verzorging / verpleging en bescherming van cliënt en medewerker is hetzelfde.

 

Overzicht van het aantal besmettingen

Vitalis wil graag transparant zijn in het verloop van de coronabesmettingen vandaar dat wij ook cijfers over overlijdens en herstelde cliënten melden over de totale periode vanaf eerste besmetting.

 

Op 27 mei 2020 heeft Vitalis WoonZorg Groep 0 positief geteste cliënten!!!

Het gaat om cliënten die in zorg zijn bij Vitalis en waarvan de Specialist Ouderengeneeskunde betrokken is.

Tot en met 27 mei 2020 zijn er inmiddels 44 cliënten overleden en 53 cliënten hersteld. 


Vitalislocaties gaan net voor of net na Pinksteren weer geleidelijk open voor bezoek:

 • Donderdag 28 mei: kleinschalig wonen afdelingen bij WoonincPlusVitalis Engelsbergen en Vitalis Wonen aan de Fakkellaan
 • Dinsdag 2 juni: Vitalis Brunswijck, Vitalis Vaandelhof, Vitalis Peppelrode, Vitalis Vonderhof, Vitalis Wissehaege, WoonincPlusVitalis ’t Lint en kleinschalig wonen afdelingen bij WoonincPlusVitalis Theresia en WoonincPlusVitalis De Horst/Kronehoef
 • Vrijdag 5 juni: kleinschalig wonen afdeling bij WoonincPlusVitalis Berckelhof
 • Maandag 8 juni: kleinschalig wonen afdeling bij WoonincPlusVitalis Wilgenhof

Binnen de regels van het RIVM zijn ook de locaties WoonincPlusVitalis Kortonjo, WoonincPlusVitalis Maximiliaan, WoonincPlusVitalis De Hagen, WoonincPlusVitalis De Dreef, Vitalis Residentie Petruspark, Vitalis Residentie De Hoeve, Vitalis Residentie Genderstate, Vitalis Residentie Gennep, Vitalis Residentie Wilgenhof, Vitalis Parc Imstenrade voor bezoek toegankelijk. We adviseren bezoekers dringend om zich ook hier te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wanneer is bezoek mogelijk?

Uw naaste mag bezoek ontvangen wanneer er bij hem of haar geen sprake is van (mogelijke) corona of gerelateerde klachten. Ook dient de afdeling minimaal veertien dagen klachtenvrij te zijn. Per bewoner is twee keer per week één vaste bezoeker toegestaan. De bewoner bepaalt zelf of hij of zij bezoek wil ontvangen en van wie. Indien uw naaste hiertoe niet in staat is, bepaalt de vertegenwoordiger of en wie er op bezoek komt.

De vaste bezoeker dient geheel klachtenvrij te zijn. Heeft u corona gehad? Dan mag u komen nadat u minimaal 14 dagen klachtenvrij bent. Bent u vaste bezoeker en heeft u klachten? Dan kunt u de bezoekregeling overdragen aan een persoon uit een ander huishouden.

Annulering van uw bezoek

Indien er een (mogelijke) besmetting is op de afdeling of een (mogelijk) grootschalige uitbraak op de locatie, is bezoek niet langer toegestaan. Ook als u of uw dierbare klachten heeft, kunt u niet op bezoek komen. Wij stellen u zo snel mogelijk op de hoogte en u kunt zelf altijd contact opnemen met de zorgmedewerkers op de afdeling.

Hoe regelt u een bezoekmoment?

Een zorgmedewerker neemt contact op met de vaste bezoeker die door de bewoner is aangedragen of met de vertegenwoordiger. Bezoekmomenten en tijdsduur worden in onderling overleg afgestemd.

Hoe gaat het bezoek in zijn werk?

 • Op de ochtend van uw bezoek meet u uw temperatuur (bij voorkeur rectaal).
 • Kom niet te vroeg, meld u maximaal vijf minuten voorafgaand aan de bezoektijd bij de entree.
 • Op locatie vragen wij u altijd of u klachten heeft als hoesten, niezen, neusverkoudheid, benauwdheid en/of koorts. Ook vragen wij of u of u corona heeft (gehad) en zo ja, hoe lang u al klachtenvrij bent. Dit vragen wij ook over uw huisgenoten. Bij ziekte(verschijnselen) of twijfel verlenen wij u geen toegang.
 • Op locatie ontvangt u gedragsregels die de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken, zoals het houden van 1,5 meter afstand. U krijgt toegang wanneer u akkoord gaat met deze regels.
 • In aanwezigheid van onze medewerker wast of desinfecteert u uw handen.
 • Op locatie ontvangt u een chirurgisch neusmondmasker en instructie hoe deze gedurende uw gehele bezoek te dragen. Dit masker is ter bescherming van onze cliënten/medewerkers.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner of op een daartoe aangewezen ruimte. U gaat direct naar de kamer van uw dierbare of de afgesproken bezoekersruimte. U volgt hiervoor een door ons aangegeven looproute.
 • Direct na het bezoek verlaat u het gebouw via de looproute.

Een zo veilig mogelijk bezoek

Het openen van onze locaties voor bezoekers brengt extra risico’s met zich mee. Uiteraard proberen we deze zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het stellen van strenge eisen aan het bezoek. Daarnaast hanteren we een maximum aantal bezoekers per tijdsblok, per locatie en per afdeling. We maken gebruik van speciale looproutes, zodat bezoekers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Deze looproute is zo kort mogelijk en doorkruist geen andere afdelingen. Bezoek vindt altijd plaats in een aparte ruimte, bijvoorbeeld in de kamer van de bewoner. Indien dit niet mogelijk is, maken we gebruik van een speciale ontmoetingsruimte die we na ieder bezoek reinigen en desinfecteren. Door deze maatregelen hopen we de veiligheid van alle bewoners en medewerkers zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

Mag u een cadeautje meenemen?

Wilt u uw naaste extra verwennen tijdens uw bezoek? Neem gerust attenties mee, zoals cadeautjes, kaartjes en foto’s. Huisdieren en zelfgemaakte consumpties zijn helaas niet toegestaan.

Onze dagbesteding en dagbehandeling op de locaties zijn tot nader bericht stop gezet. Enkel de dagbehandeling die noodzakelijk is voor de cliënt, wordt in goed overleg, voortgezet.

Wij begrijpen dat dit voor de cliënt/familie een ingrijpend besluit is, maar werken met een kwetsbare groep waardoor we zo min mogelijk risico’s willen nemen. 

Indien er door het sluiten van het dagbesteding een onverantwoorde thuissituatie is ontstaan, of er sprake is van forse achteruitgang van fysieke en/of mentale gezondheid en/of zelfredzaamheid, wordt er gekeken naar een oplossing op maat.

Het heel kleinschalig open laten gaan van de dagbesteding is een mogelijkheid, net als individuele begeleiding thuis. Voorwaarde is dat dit bijdraagt aan een meer verantwoorde thuissituatie of een minder forse achteruitgang. Bij het bieden van maatwerk worden de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt gehanteerd. 

Boodschappen, de was* en andere spullen kunnen vaak in overleg met de (wijk)zorgteams worden afgegeven bij onze locaties. 

Op de locaties die volledige afgesloten zijn zorgen onze medewerkers er voor dat de spullen naar uw naaste worden gebracht.Op locaties die nog niet volledig zijn afgesloten zoals DeHorst/Kronehoef of Wilgenhof kunnen aangemelde mantelzorgers (1 per bewoner) hier zelf voor zorgen. 

Voor locatie specifieke vragen, neemt u contact op met de Vitalis Corona Informatielijn (040-293 35 35).

* Wasinstructie familie bij Corona

 U ontvangt de vieze was in een rode plastic zak met de naam van uw naaste erop.

 Advies:

Pak de waszak de eerste 36 uur nog niet uit, zodat het Virus (indien aanwezig) geen kans heeft om te overleven en mogelijk u te besmetten. Draag handschoenen bij het uitpakken van de was. Of was uw handen zorgvuldig nadat u de was in de wasmachine heeft gedaan.  

Wasvoorschriften:

Was op een standaardwasprogramma met centrifugeren;

 • Gebruik geen verkorte wasprogramma’s;
 • Temperatuur van 40°C tot 60°C én drogen in de wasdroger (minimale stand kastdroog) en/of strijken (minimale stand 150 °C: matig heet; ** op het strijkijzer);
 • Wanneer u de was met een temperatuur van minimaal 60°C heeft gewassen, is het niet noodzakelijk deze te drogen (droogtrommel) of te strijken;
 • Het gebruik van een droogtrommel en strijken worden aangeraden. Door de hitte worden eventueel achtergebleven micro-organismen gedood.

In geval van een terminale cliënt is bezoek beperkt mogelijk. Overleg altijd met de Specialist Oudergeneeskunde (arts) en het zorgteam van de afdeling.

Momenteel zijn onze restaurants gesloten. Afhalen is soms wel mogelijk.

Overige dienstverlening zoals de kapper en bloedprikpost zijn voorlopig gesloten. Het is nog niet bekend wanneer ze weer open gaan.  Pedicure en overige behandelingen die noodzakelijk zijn voor de cliënt, worden in goed overleg, voortgezet.

Naar buiten gaan is nog mogelijk voor onze bewoners/cliënten, indien:

 • het 1-op-1 gebeurt met een zorgmedewerker
 • het met gepaste afstand gebeurt
 • de cliënt niet besmet en/of ziek is
 • er geen belemmeringen zijn wat betreft gedrag en bewegingsvrijheid.

Essentieel is de afstand en de omgeving. Buitenlucht is prima. De kans op een besmetting neemt toe als bewoners/cliënten zich gaan begeven naar andere locaties, plaatsen zoals winkels.

Voor onze cliënten zijn het nu sombere, eenzame tijden door het annuleren van gezamenlijke activiteiten, sluiting van restaurants, uitblijven van niet noodzakelijke therapiesessies en natuurlijk het wegblijven van bezoek.

Waar we ons anders bij Vitalis zo inzetten voor stimulatie van geluksmomenten en de inzet van gezamenlijke kunst-en cultuuruitingen, vraagt dat nu om een andere, creatieve invulling. 

Activiteitenbegeleiding, welzijnscoaches, geestelijk verzorgers, coördinatoren kunst en cultuur, therapeuten: iedereen zet zich massaal in om op gepaste wijze activiteiten te blijven aanbieden. Uiteraard blijven de maatregelen en de gezondheid van eenieder voorop staan; deze blijven gehanteerd & gerespecteerd.  Neem ook eens een kijkje op onze aangepaste VitalisSamenUITagenda.

Er ontstaan de meest fantastische initiatieven en acties samen met wijkbewoners, muzikanten en ondernemers op de locaties. Bekijk een overzicht van lopende acties waaraan iedereen kan deelnemen.

Vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare schakel in het zorgproces. Echter, ook hier kijken we naar wat er nog kijken met in achtneming van de landelijke en regionale richtlijnen en zijn zij net als ander bezoek nu niet welkom op onze locaties.

Als het gaat om zogeheten structurele vrijwilligers, dat wil zeggen individuele vrijwilligers die structureel ondersteuning bieden op een zorgafdeling, dan stellen we ons op het standpunt dat we hen beschouwen als medewerkers.

Vrijwilligers zijn welkom, indien zij:

 1. jonger dan 70 jaar zijn en geen onderliggend lijden hebben (en daarmee behoren tot de kwetsbaarste risicogroep conform de richtlijn van het RIVM);
 2. er geen (verdenking van) een besmetting op de afdeling is;
 3. geen klachten hebben zoals beschreven in de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen hiermee de regionale richtlijnen zoals deze momenteel gelden.

Bij twijfel over inzet vrijwilliger overlegt de vrijwilligerscontactpersoon met het team van de afdeling. Het zorgteam neemt hierin de beslissing.

Cliënt opname

Besmette cliënten worden niet opgenomen.

Cliënten dienen drie dagen voor opname klachtenvrij te zijn.  

Opnames lopen altijd in overleg met de desbetreffende afdeling en de Specialist Oudergeneeskunde.

Voor een inhuizing is een uithuizing nodig. Beiden brengen een verhuisbeweging met zich mee. Omdat we geen bezoek toelaten, beperken we het aantal familieleden dat zorgt voor de in- en uithuizing tot max twee personen.

We geven prioriteit aan revalidatie cliënten zodat de doorstroom doorgang kent vanuit de ziekenhuizen.

Huurders

Voor huurders waarmee al afspraken zijn gemaakt, gaat de inhuizing door. Voor nieuwe huurders en opzeggingen staat alles on hold. Er worden ook geen rondleidingen en afspraken op locaties gepland.

 

 

 

Noodzakelijke dienstverlening gaat tot nader gewoon door. Externe bezoekers zoals leveranciers en andere zorgverleners dienen onze maatregelen in acht te nemen gericht op het bestrijden en niet het verspreiden van het virus. Denk aan handhygiëne, contact op afstand en bij klachten weg te blijven.

Onze afdeling Huisvesting coördineert de storingsopvolging en alle noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden op de locaties met inachtneming van de door ons én onze onderhoudspartijen genomen maatregelen.

Er komen geen partijen op locatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de manager van de locatie. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om voor cliënten én medewerkers de veiligheid te garanderen.

In de algemene voorwaarden van Actiz en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om een kamer of appartement leeg te maken. Die termijn komt, zolang de coronacrisis voortduurt, te vervallen.

Vanwege het gevaar van besmetting is er geen mogelijkheid meer om de cliënt op zijn kamer op te baren. Ook mogen nabestaanden vanwege kabinetsmaatregelen enkel nog bij uitzonderingen naar een woonzorg locatie komen.

Het zorgteam op locatie zal familieleden tijdig en over het bovenstaande informeren, zodat in goed overleg de oplevering ook eerder behaald wordt.