Corona maatregelen

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u de maatregelen die wij nemen op en rondom onze locaties.

Heeft u na het lezen van de maatregelen en het bezoekbeleid nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon op locatie.

Ondanks de moeilijke en onzekere tijd waarin we ons bevinden, blijft onze focus en aandacht uitgaan naar de zorg aan onze cliënten. Daarbij beschermen wij onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk tegen het virus, binnen en buiten onze locaties. Dat doen we in goed overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners.

We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden én dagelijks kleine geluksmomenten te creëren, óók in coronatijd. Onze kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen blijven van kracht. Alles is erop gericht om de kunst van gelukkig oud zijn waar te maken.

Blijf zelf, samen met eventuele gezinsleden, goed de strikte maatregelen van het RIVM opvolgen.

 • Houd 1.5 meter afstand tot anderen, overal waar u bent
 • Was of desinfecteer uw handen regelmatig. Droog uw handen met papier of was uw stoffen handdoeken regelmatig.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en gooi deze na gebruik weg
 • Kom op zo min mogelijk (nieuwe) plaatsen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Bescherming van medewerkers en cliënten

Een cliënt kan een medewerker besmetten met het virus, maar andersom kan een medewerker ook een cliënt besmetten.

Onze medewerkers (alle professionals: van helpende, verpleegkundige, ergotherapeuten, muziektherapeuten tot en met de artsen) die in direct contact staan met de cliënt om dichtbij de zorg te verlenen, rusten wij daarom uit met persoonlijke beschermingsmiddelen* (neusmondmasker, bril, short en wegwerphandschoenen) indien zijzelf óf de cliënt klachten heeft. De middelen worden dus ingezet indien er sprake is bij klachten, niet preventief.

Bovendien testen we zowel medewerkers als cliënten bij klachten. Vitalis volgt hierin volledig de richtlijnen van de GGD Brabant-Zuidoost en het RIVM.

*Wij maken uitsluitend gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen

Het Vitalis Regieteam Infectiepreventie heeft de taak om de landelijke richtlijnen continue te volgen en het Vitalis beleid hierop aan te passen. Bovendien heeft het onder andere de taak om de juiste inzet en aantallen te regisseren, zodat we steeds voldoende middelen hebben, nu en voor de dagen erna. Het moment, de zorghandelingen en de betrokken personen maken dat de ene keer een medewerker beschermingsmiddelen draagt bij een cliënt en een andere handeling of cliënt niet. Dat verschilt per situatie.

Aantal besmettingen

COVID-19 oftewel Corona houdt ons allen al geruime tijd goed in de greep. Het dagelijks leven is voor iedereen compleet anders geworden.

Het virus kenmerkt zich dat het een betrekkelijk nieuw virus is en soms onzichtbaar toeslaat. Juist onze doelgroep cliënten is kwetsbaar door de hoge leeftijd, verminderde weerstand en soms verminderd geestelijk vermogen door andere ziektes.

Vitalis doet er alles aan om verspreiding van corona te voorkomen, vanuit onze rol als zorgaanbieder voor circa 6.500 cliënten én als werkgever van circa 2.500 medewerkers en 1.300 vrijwilligers. De maatregelen die wij nemen zijn gericht op zo min mogelijk besmettingen bij zo min mogelijk mensen (cliënten/medewerkers/vrijwilligers/bezoekers). Het buiten- of tegenhouden van het virus gaat helaas niet, zolang het virus nog in Nederland actief is.

Enkele opmerkingen vooraf:

 • Onderstaande gegevens zijn en blijven een momentopname. De maatregelen en het nieuws gaan in een hoog tempo.
 • De privacy van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers blijven wij waarborgen. Vitalis treedt niet in detail naar buiten toe over betrokken afdelingen en personen.
 • Bij iedere besmetting op een locatie informeren wij uiteraard direct de cliënt / eerste contactpersoon en direct betrokkenen zoals bewoners en medewerkers.
 • De verzorging van een positief besmette cliënt is gelijk aan een cliënt die verdacht is: de wijze van verzorging / verpleging en bescherming van cliënt en medewerker is hetzelfde.

Overzicht van het aantal besmettingen

Vitalis wil graag transparant zijn in het verloop van de coronabesmettingen vandaar dat wij ook cijfers over overlijdens en herstelde cliënten melden over de totale periode vanaf eerste besmetting.

In de periode van maandag 14 t/m zondag 20 september zijn er geen nieuwe cliënten meer positief getest op corona.

Vitalislocaties gaan net voor of net na Pinksteren weer geleidelijk open voor bezoek:

 • Donderdag 28 mei: kleinschalig wonen afdelingen bij WoonincPlusVitalis Engelsbergen en Vitalis Wonen aan de Fakkellaan
 • Dinsdag 2 juni: Vitalis Brunswijck, Vitalis Vaandelhof, Vitalis Peppelrode, Vitalis Vonderhof, Vitalis Wissehaege, WoonincPlusVitalis ’t Lint en kleinschalig wonen afdelingen bij WoonincPlusVitalis Theresia en WoonincPlusVitalis De Horst/Kronehoef
 • Vrijdag 5 juni: kleinschalig wonen afdeling bij WoonincPlusVitalis Berckelhof
 • Maandag 8 juni: kleinschalig wonen afdeling bij WoonincPlusVitalis Wilgenhof

Binnen de regels van het RIVM zijn ook de locaties WoonincPlusVitalis Kortonjo, WoonincPlusVitalis Maximiliaan, WoonincPlusVitalis De Hagen, WoonincPlusVitalis De Dreef, Vitalis Residentie Petruspark, Vitalis Residentie De Hoeve, Vitalis Residentie Genderstate, Vitalis Residentie Gennep, Vitalis Residentie Wilgenhof, Vitalis Parc Imstenrade voor bezoek toegankelijk.

We adviseren bezoekers dringend om zich ook hier te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wanneer is bezoek mogelijk?

Uw naaste mag bezoek ontvangen wanneer er bij hem of haar geen sprake is van (mogelijke) corona of gerelateerde klachten. Ook dient de afdeling minimaal veertien dagen klachtenvrij te zijn.

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen per 1 juli zijn onze locaties aan het kijken hoe we dit verantwoord kunnen aanpakken. Stapsgewijs zien we dat onze bezoekers steeds meer (verschillende) bezoekers kunnen ontvangen. Hierbij is niet het aantal bezoekers leidend, maar de beschikbare ruimte. Belangrijke uitgangspunten zijn 1,5 meter afstand houden en nadruk op hygiënemaatregelen.  We gaan uit van lokaal maatwerk; in samenspraak met een arts en de cliëntenraad. 

Indien er een (mogelijke) besmetting is op de afdeling of een (mogelijk) grootschalige uitbraak op de locatie, is bezoek niet langer toegestaan. Ook als u of uw dierbare klachten heeft, kunt u niet op bezoek komen. Wij stellen u zo snel mogelijk op de hoogte en u kunt zelf altijd contact opnemen met de zorgmedewerkers op de afdeling.

Hoe gaat het bezoek in zijn werk?

 • Op locatie vragen wij u altijd of u klachten heeft als hoesten, niezen, neusverkoudheid, benauwdheid en/of koorts. Ook vragen wij of u of u corona heeft (gehad) en zo ja, hoe lang u al klachtenvrij bent. Dit vragen wij ook over uw huisgenoten. Bij ziekte(verschijnselen) of twijfel verlenen wij u geen toegang.
 • Op locatie ontvangt u gedragsregels die de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het wassen of desinfecteren van u uw handen.
 • Op locatie ontvangt u indien gewenst een chirurgisch neusmondmasker. Dit masker is preventief ter bescherming van onze cliënten/medewerkers.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner of op een daartoe aangewezen ruimte. U gaat direct naar de kamer van uw dierbare of de afgesproken bezoekersruimte. U volgt hiervoor een door ons aangegeven looproute.
 • Direct na het bezoek verlaat u het gebouw via de looproute.

Een zo veilig mogelijk bezoek

Het openen van onze locaties voor bezoekers brengt extra risico’s met zich mee.  Door bovenstaande maatregelen hopen we de veiligheid van alle bewoners en medewerkers zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

Mag u een cadeautje meenemen?

Wilt u uw naaste extra verwennen tijdens uw bezoek? Neem gerust attenties mee, zoals cadeautjes, kaartjes en foto’s. Huisdieren en zelfgemaakte consumpties zijn helaas niet toegestaan.

Cliënten zijn stap voor stap weer welkom voor dagbesteding. We bieden maatwerk waarbij de richtlijnen (o.a. de 1.5 meter afstand) van het RIVM als uitgangspunt worden gehanteerd. We monitoren continu hoe het gaat.

Daar waar u voorheen boodschappen, de was* en andere spullen in overleg met de (wijk)zorgteams kon afgeven, zal nu de werkwijze (n.a.v. de versoepeling van de bezoekregeling) langzaam aan weer terug gaan naar de oude werkwijze.  Check dit vooraf even goed met uw locatie!

* Wasinstructie familie bij Corona

 U ontvangt de vieze was in een rode plastic zak met de naam van uw naaste erop.

 Advies:

Pak de waszak de eerste 36 uur nog niet uit, zodat het Virus (indien aanwezig) geen kans heeft om te overleven en mogelijk u te besmetten. Draag handschoenen bij het uitpakken van de was. Of was uw handen zorgvuldig nadat u de was in de wasmachine heeft gedaan.  

Wasvoorschriften:

Was op een standaardwasprogramma met centrifugeren;

 • Gebruik geen verkorte wasprogramma’s;
 • Temperatuur van 40°C tot 60°C én drogen in de wasdroger (minimale stand kastdroog) en/of strijken (minimale stand 150 °C: matig heet; ** op het strijkijzer);
 • Wanneer u de was met een temperatuur van minimaal 60°C heeft gewassen, is het niet noodzakelijk deze te drogen (droogtrommel) of te strijken;
 • Het gebruik van een droogtrommel en strijken worden aangeraden. Door de hitte worden eventueel achtergebleven micro-organismen gedood.

Afhankelijk van de situatie en het (medische) welzijn van de bewoner kan er, in overleg met het zorgteam, door de Specialist Ouderengeneeskunde (arts) besloten worden om voor een beperkte periode af te wijken van de lokale bezoekregeling. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, mits het ‘Corona-proof’ blijft.

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen per 1 juli zijn onze locaties aan het kijken hoe we dit verantwoord kunnen aanpakken. Stapsgewijs zien we de horeca weer langzaam open gaat en activiteiten weer nieuwe vormen aannemen.

Hierbij is niet het aantal bezoekers leidend, maar de beschikbare ruimte. Belangrijke uitgangspunten zijn 1,5 meter afstand houden en nadruk op hygiënemaatregelen.  We gaan uit van lokaal maatwerk; in samenspraak met een arts en de cliëntenraad. 

Essentieel is de afstand en de omgeving. Buitenlucht is goed! De kans op een besmetting neemt toe als bewoners/cliënten zich gaan begeven naar andere locaties, plaatsen zoals winkels.

Naar buiten gaan is mogelijk voor onze bewoners/cliënten, indien:

 • het met gepaste afstand gebeurt
 • de cliënt niet besmet en/of ziek is
 • er geen belemmeringen zijn wat betreft gedrag en bewegingsvrijheid.

 

Voor onze cliënten zijn het nu sombere, eenzame tijden door het annuleren van gezamenlijke activiteiten, sluiting van restaurants, uitblijven van niet noodzakelijke therapiesessies en natuurlijk het wegblijven van bezoek.

Waar we ons anders bij Vitalis zo inzetten voor stimulatie van geluksmomenten en de inzet van gezamenlijke kunst-en cultuuruitingen, vraagt dat nu om een andere, creatieve invulling. 

Activiteitenbegeleiding, welzijnscoaches, geestelijk verzorgers, coördinatoren kunst en cultuur, therapeuten: iedereen zet zich massaal in om op gepaste wijze activiteiten te blijven aanbieden. Uiteraard blijven de maatregelen en de gezondheid van eenieder voorop staan; deze blijven gehanteerd & gerespecteerd.  Neem ook eens een kijkje op onze aangepaste VitalisSamenUITagenda.

Er ontstaan de meest fantastische initiatieven en acties samen met wijkbewoners, muzikanten en ondernemers op de locaties. Bekijk een overzicht van lopende acties waaraan iedereen kan deelnemen.

Vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare schakel in het zorgproces. Echter, ook hier kijken we naar wat er nog kijken met in achtneming van de landelijke en regionale richtlijnen. 

Als het gaat om zogeheten structurele vrijwilligers, dat wil zeggen individuele vrijwilligers die structureel ondersteuning bieden op een zorgafdeling, dan stellen we ons op het standpunt dat we hen beschouwen als medewerkers.

Vrijwilligers zijn welkom, indien zij:

 1. jonger dan 70 jaar zijn en geen onderliggend lijden hebben (en daarmee behoren tot de kwetsbaarste risicogroep conform de richtlijn van het RIVM);
 2. er geen (verdenking van) een besmetting op de afdeling is;
 3. geen klachten hebben zoals beschreven in de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen hiermee de regionale richtlijnen zoals deze momenteel gelden.

Bij twijfel over inzet vrijwilliger overlegt de vrijwilligerscontactpersoon met het team van de afdeling. Het zorgteam neemt hierin de beslissing.

Cliënt opname

Besmette cliënten worden niet opgenomen. Voor opname vanuit extern dienen cliënten 10 dagen voor opname klachtenvrij zijn. Bij vermoeden/klachten nemen we niet op. We wachten op uitslag een Corona test. Bij niet testen geldt thuis uitzieken en opname uitstellen. Opnames lopen altijd in overleg met de afdelingen en Specialist Ouderengeneeskunde.

Het klantencentrum heeft alle wachtlijst cliënten in beeld en zullen cliënten benaderen als er plaatsen vrij komen.

Huurders

In alle locaties is de verhuur weer opgestart. We hebben hier een protocol voor. Behalve de standaard richtlijnen (niet verkouden ed) geldt het volgende:

Bezichtigingen

Consulent of huismeester begeleidt de bezichtiging. Kandidaat huurders lopen niet alleen door het woongebouw. Bij de bezichtiging mag maximaal 1 andere persoon dan de kandidaat huurder(s) aanwezig zijn.

Verhuizen

De huurder(s) moeten 1 week aanwijzen waarin zij klussen en verhuizen. De daadwerkelijke verhuizing moet (zoveel als mogelijk) op 1 dag gepland worden. Ze mogen maximaal 2 andere personen aanwijzen die aanwezig zijn bij het klussen en verhuizen.

Vragen?

Bij interesse, vragen (over een zorgindicatie) of onze andere mogelijkheden, maak een afspraak via het WoonincPlusVitalis klantencentrum:

040 220 22 02 / info@woonincplusvitalis.nl 

Noodzakelijke dienstverlening gaat tot nader gewoon door. Externe bezoekers zoals leveranciers en andere zorgverleners dienen onze maatregelen in acht te nemen gericht op het bestrijden en niet het verspreiden van het virus. Denk aan handhygiëne, contact op afstand en bij klachten weg te blijven.

Onze afdeling Huisvesting coördineert de storingsopvolging en alle noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden op de locaties met inachtneming van de door ons én onze onderhoudspartijen genomen maatregelen.

Er komen geen partijen op locatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de manager van de locatie. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om voor cliënten én medewerkers de veiligheid te garanderen.

Vanwege de commotie rond de eventuele besmetting van Corona door ventilatiesystemen de afgelopen tijd, zijn alle ventilatiesystemen binnen Vitalis geïnventariseerd en gecontroleerd. De conclusie is dat de systemen veilig zijn. Let wel: Alle luchtbeweging geeft enig risico vanwege de aerosolen. Dit is echter een aanvaardbaar risico ten opzichte van het belang van ventilatie en koeling. We focussen ons op de maatregelen van het RIVM zoals persoonlijke hygiëne en thuis/op kamer blijven bij klachten in acht nemen. Daarnaast monitoren wij de inzichten van experts en nemen dit mee in onze risico inschatting. We doen verder vooral wat we gewend zijn:

 • Het gebruiken van de koeling die aanwezig is
 • Ventileren als er niet gekoeld kan worden
 • Zodra het buiten kouder is dan binnen, zetten we zoveel mogelijk open tot het binnen aangenaam is

In de algemene voorwaarden van Actiz en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om een kamer of appartement leeg te maken. Die termijn komt, zolang de coronacrisis voortduurt, te vervallen.

Vanwege het gevaar van besmetting is er geen mogelijkheid meer om de cliënt op zijn kamer op te baren. Ook mogen nabestaanden vanwege kabinetsmaatregelen enkel nog bij uitzonderingen naar een woonzorg locatie komen.

Het zorgteam op locatie zal familieleden tijdig en over het bovenstaande informeren, zodat in goed overleg de oplevering ook eerder behaald wordt.