{$ALGEMEEN1_QUOTE}
Onze werkwijze

Corporate logo

Specialist Ouderengeneeskunde

Wanneer u op een van onze locaties voor intensieve zorg verblijft, draagt de huisarts de zorg voor u over aan de Specialist ouderengeneeskunde. De Specialist Ouderengeneeskunde is vanaf dat moment uw aanspreekpunt en uw hoofdbehandelaar. Wanneer u thuis verblijft, heeft de Specialist Ouderengeneeskunde een adviserende rol. Dat is onze werkwijze.

Onze werkwijze

Binnen Vitalis werken hoog opgeleide medewerkers die u ondersteunen, adviseren en begeleiden. Onze behandelaars ondersteunen niet alleen u, maar waar nodig ook uw familie en/of mantelzorger. We werken met een multidisciplinair overleg. Dit betekent dat de behandelaar, in samenspraak met u en evt. andere behandelaars, één behandelplan opstelt. Eén geïntegreerd plan waarbij u en uw behandeling het uitgangspunt vormen. Afhankelijk van uw vraag, kan het team van behandelaars bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, muziektherapeut, psycholoog , geestelijk verzorger of specialist ouderengeneeskunde. 

 

 

Wij zetten onze expertise graag in voor overleg met onze samenwerkingspartners

Bent u een verwijzende partij?

‘Als Specialist Ouderengeneeskunde lever je de beste zorg en behandeling voor de meest kwetsbare ouderen in onze samenleving. Daarbij willen we met een menselijke, open communicatie met onze cliënten en hun naasten echt een verschil maken.’

Esther Warmerdam, Specialist Ouderengeneeskunde

Crisisopname buiten kantooruren?

Een crisisopname verloopt voor PG cliënten via de crisisdienst van GGZE (040-2613800) en voor SOM clënten via Seniorenpunt (040-2202202).

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling?

Dit kan met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist.

Klik hier