{$ALGEMEEN1_QUOTE}
Onze werkwijze

Behandelgroepen logo

Specialist Ouderengeneeskunde

Wanneer u op een van onze locaties voor intensieve zorg verblijft, draagt de huisarts de zorg voor u over aan de Specialist ouderengeneeskunde. De Specialist Ouderengeneeskunde is vanaf dat moment uw aanspreekpunt en uw hoofdbehandelaar. Wanneer u thuis verblijft, heeft de Specialist Ouderengeneeskunde een adviserende rol. Dat is onze werkwijze.

Onze werkwijze

We werken met een multidisciplinair overleg. Dit betekent dat de Specialist Ouderengeneeskunde samen met de betrokken behandelaars  en in samenspraak met u, één behandelplan opstelt. Eén geïntegreerd plan waarbij u en uw behandeling het uitgangspunt vormen. Afhankelijk van uw vraag, kan het team van behandelaars bestaan uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, muziektherapeut, psycholoog of geestelijk verzorger.

Binnen Vitalis werken hoog opgeleide medewerkers die u ondersteunen, adviseren en begeleiden. Onze behandelaars ondersteunen niet alleen u, maar waar nodig ook uw familie en/of mantelzorger.

Want het beste resultaat in onze werkwijze ontstaat in samenwerking tussen alle betrokkenen.

Wij zetten onze expertise graag in voor overleg met onze samenwerkingspartners

Bent u een verwijzende partij?

‘Als Specialist Ouderengeneeskunde lever je de beste zorg en behandeling voor de meest kwetsbare ouderen in onze samenleving. Daarbij willen we met een menselijke, open communicatie met onze cliënten en hun naasten echt een verschil maken.’

Esther Warmerdam, Specialist Ouderengeneeskunde

Wilt u meer informatie?

Mail ons

Crisisopname buiten kantooruren?

Wilt u meer weten?

Onze medewerkers staan voor uw klaar

Wilt u een afspraak maken?

Klik hier