{$ALGEMEEN1_QUOTE}

Psychologie

Bij vergeetachtigheid, concentratieproblemen, stemmingsproblemen, veranderingen in gedrag of persoonlijkheid staan onze psychologen voor u klaar. Problemen kunnen ontstaan, gewoon bij het ouder worden, bij psychogeriatrische problemen, bij chronische ziekte of tijdens het revalideren. De kern van revalidatiepsychologie bij Vitalis is het inventariseren van het probleem en op basis daarvan een gericht behandelplan opstellen. Zowel diagnostiek als behandeling kan op één van onze locaties of bij u thuis plaatsvinden.

Onze psychologen beschikken over een brede expertise in de ouderenproblematiek. We werken nauw samen met huisartsen in de omgeving. Ook nemen we deel aan regio-overleggen en de CVA-ketenzorg. Binnen Vitalis kunnen we meerdere disciplines inzetten, zodat we ook voor de kwetsbare senioren de beste zorg bieden. 

‘Door de brede samenstelling van onze vakgroep revalidatiepsychologie is er een grote diversiteit aan kennis en ervaring. Door dit kennisgebied multidisciplinair in te zetten is een integrale aanpak mogelijk bij de complexe ouderenproblematiek.’
Gideon Bruggeman, gezondheidszorgpsycholoog i.o.

Wilt u meer weten?

Neem contact op

Specialisaties in psychologie

  • Neuropsychologie
  • Gedragsproblematiek
  • Begeleiding/ training van zorgteams
  • EMDR (traumabehandeling)

Heeft u recht op vergoeding?

Hier vindt u de informatie

Meer informatie over onze aanmeldprocedure, wachttijden, leveringsvoorwaarden, statuten?

Klik hier voor meer informatie